Theo quyết định này, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của 18 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và kiểm toán ngân sách địa phương của 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, lĩnh vực kiểm toán chuyên đề, toàn ngành sẽ thực hiện 26 cuộc kiểm toán. Trong số đó, 3 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng hướng tới môi trường, cụ thể việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 - 2020; hoạt động quản lý môi trường tại các ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017 - 2020; công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng vào tầm ngắm kiểm toán 2021.

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, KTNN sẽ thực hiện 35 cuộc kiểm toán dự án đầu tư; trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm bao gồm: Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; các dự án thủy lợi (Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng; Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1; Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1; Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng)... 

Riêng khu vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, kế hoạch sẽ  kiểm toán 25 cuộc tại Ngân hàng Nhà nước và 17 tập đoàn, tổng công ty, 4 ngân hàng cùng 3 doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 50%...

Lĩnh vực ngân sách nhà nước, ngoài một cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, KTNN sẽ thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công 18 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và kiểm toán ngân sách địa phương 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và khối cơ quan Đảng, cơ quan kiểm toán sẽ thực hiện 13 cuộc tại 11 đơn vị dự toán và hai doanh nghiệp. Khối an ninh, cơ quan Đảng, ngành sẽ kiểm toán 5 cuộc về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020 (18 tỉnh ủy, thành ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, 36 công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và kiểm toán dự án đầu tư.

Nhật Uyên