Ông Bùi Xuân Tùng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho biết, Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành từ 1-7-2013, trong đó nêu rõ yêu cầu tiên quyết, then chốt trong việc xây dựng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 là “việc xây dựng và phát triển Thủ đô phải được thực hiện theo quy hoạch chung”.

Qua 3 năm thực hiện, đến nay, Hà Nội đã ban hành 28 đồ án quy hoạch chung các huyện, thị trấn; 5 đô thị vệ tinh; 38 đồ án quy hoạch phân khu đô thị. Tuy vậy, tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Chất lượng một số đồ án quy hoạch và lực lượng tư vấn đủ năng lực để lập các quy hoạch lớn chưa đáp ứng được yêu cầu…

Về di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, y tế, giáo dục và các cơ quan, đơn vị ra ngoài khu vực nội đô lịch sử, thời gian vừa qua, UBND TP Hà Nội đã thực hiện theo đúng Điều 9 Luật Thủ đô: không xem xét giải quyết các trường hợp mở rộng diện tích sử dụng đất và quy mô giường bệnh của các bệnh viện hiện có; không xây dựng mới các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong khu vực nội đô.

Đặc biệt, để kiểm soát dân số khu vực nội đô lịch sử, định hướng giảm dân số trong khu vực này từ 100.000 người xuống còn 45.000 người… Song trong quá trình thực hiện chủ trương này cũng đang tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là việc một số cơ quan, đơn vị sau khi di dời ra ngoài khu vực nội thành nhưng không chịu bàn giao quỹ đất sau di dời cho thành phố quản lý.

N.Y.