Hiện Bộ GTVT đang triển khai 14 dự án giao thông cấp bách sử dụng 15.000 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước. Năm 2020, các chủ đầu tư, ban QLDA phải giải ngân hết hết toàn bộ 8.000 tỷ đồng của 10 dự án đường bộ cấp bách.

Còn lại, 4 dự án đường sắt cấp bách (7.000 tỷ đồng), theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, Ban QLDA đường sắt và Ban QLDA 85 phải khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ.

Phạm Huyền