Bà Nguyễn Thị Hồng, cán bộ hưu trí, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ:

Bà Nguyễn Thị Hồng.

Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội tạo sự quan tâm rất lớn đối với nhân dân cả nước. Năm 2020 vừa qua cũng như tại thời điểm này, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân. Nhưng với Việt Nam, thời gian vừa qua, nhờ đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt Đảng, giải pháp hiệu quả kịp thời của Nhà nước đã giúp nước ta khống chế, dập dịch hiệu quả, nhanh chóng ổn định kinh tế- xã hội, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Không chỉ thành công trong công tác phòng chống dịch, trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta cũng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được thế giới cũng như nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao và tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

 Bà Hồng mong Đại hội sẽ sáng suốt bầu ra những người có tài, có đức vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới để tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần cho người dân được nâng lên, ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Sinh viên Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Nguyễn Quốc Bảo:

Sinh viên Nguyễn Quốc Bảo.

Em Nguyễn Quốc Bảo, sinh viên năm thứ 3, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải bày tỏ và khẳng định niềm tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Kỳ vọng Đại hội lần này thảo luận, thống nhất và đưa ra nhiều chủ chương, chính sách mang tính đột phá trong công tác chăm lo, đào tạo, phát triển cho đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất để đoàn viên, thanh niên có cơ hội phát triển toàn diện, phát huy hết những thế mạnh của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tạo thêm nhiều cơ hội cho những thanh niên trẻ có cơ hội khởi nghiệp và lập nghiệp, được cống hiến tài năng, trí tuệ, lòng nhiệt huyết của mình vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tâm Phạm