Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã phân tích những điểm mới cơ bản của Luật Báo chí 2016 như Luật Báo chí mới đã khẳng định quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, trong đó, quy định công dân có quyền sáng tạo tác phẩm báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phản hồi thông tin báo chí, tiếp cận thông tin báo chí, liên kết với cơ quan báo chí thực hiện tác phẩm báo chí, in và phát hành báo in; quy định bổ sung đối tượng được thành lập tạp chí khoa học như cơ sở giáo dục đại học quy định theo Luật giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, viện hàn lâm theo Luật Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Báo chí năm 2016.

Ngoài ra, Luật Báo chí mới cũng đã bổ sung quy định cụ thể về liên kết trong hoạt động báo chí, quy định trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí, quy định bảo vệ nguồn tin báo chí và quyền tác nghiệp của nhà báo, quy định về quyền hạn, nghĩa vụ của nhà báo...

Cũng tại Hội nghị, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ thêm những thắc mắc của các đại biểu liên quan đến những điểm mới của Luật Báo chí năm 2016.

Đơn cử như ở mục 4, Điều 25 về quyền và nghĩa vụ của nhà báo, Luật Báo chí mới quy định: “Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo”.

Điều này đồng nghĩa với việc, “thẻ nhà báo hoàn toàn có thể thay thế cho giấy giới thiệu của cơ quan. Chỉ trong trường hợp, phóng viên chưa được cấp thẻ nhà báo thì mới cần phải trình giấy giới thiệu của cơ quan khi tác nghiệp. Đây là điểm mới bởi từ trước đến nay, nhiều cơ quan hành chính Trung ương và địa phương vẫn yêu cầu phóng viên khi tác nghiệp phải trình cả giấy giới thiệu lẫn thẻ nhà báo”- Cục trưởng Lưu Đình Phúc nhấn mạnh.

Huyền Thanh