Trả lời báo chí về việc một số cơ quan báo chí quy định nội bộ về phát ngôn của nhà báo trên mạng xã hội, đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết, thực tế có một số nhà báo khi viết bài thì quan điểm thế này, nhưng khi lên mạng xã hội lại đưa ra quan điểm khác, thậm chí trái ngược. 

Đồng chí Lợi cũng nhấn mạnh, các cơ quan báo chí quy định về việc nhà báo tham gia mạng xã hội thì phải phù hợp với luật, kể cả quy định mang tính nội bộ, không được vi phạm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của công dân. 

Đồng chí Hồ Quang Lợi phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng chí Hồ Quang Lợi khẳng định Luật báo chí 2016 đã tạo nền tảng cơ sở pháp lý rất quan trọng, đòi hỏi phải học tập, quán triệt nhằm nắm vững điều luật để thực hiện đúng. Chính vì vậy khi Luật Báo chí ra đời được sự quan tâm, hoan nghênh của người làm báo và cả xã hội. Luật báo chí rất quan trọng, đối với người làm báo là trực tiếp, góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, cũng là cơ sở xây dựng nhà nước pháp quyền.

Về đạo đức người làm báo Việt Nam, đây là vấn đề cốt lõi, sống còn của người làm báo. Sau 11 năm thực hiện, nhiều nội dung Quy định đạo đức nghề nghiệp Người làm báo Việt Nam không còn phù hợp với hoạt động báo chí và Luật Báo chí 2016 nói riêng, luật pháp hiện hành nói chung, vì vậy cần có sự điều chỉnh, bổ sung. 

Cũng theo đồng chí Hồ Quang Lợi, những người làm báo phải giữ được đạo đức nghề nghiệp. Bảo đảm thông tin cho nhân dân là cần thiết nhưng cần phải hướng tới những giá trị nhân văn. Những ai vi phạm đạo đức nghề nghiệp thì không được cấp Thẻ Nhà báo và đã cấp Thẻ nhưng vi phạm đạo đức nghề nghiệp thì sẽ bị tước Thẻ. 

Tại cuộc họp, trả lời câu hỏi về việc không ít nhà báo khi tác nghiệp đang gặp khó, bởi một số cơ quan không hợp tác trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải cho rằng, những vấn đề thuộc nghĩa vụ phải trả lời báo chí của người có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin mà không trả lời, cung cấp cho báo chí thì đó là vi phạm, còn những trường hợp không thuộc trường hợp có nghĩa vụ phải trả lời hay cung cấp thông tin mà cơ quan, cá nhân đó không cung cấp cho báo chí thì đó không phải là vi phạm.

Việc học tập, quán triệt Luật báo chí 2016 và góp ý kiến xây dựng quy định đạo đức người làm báo Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Hội nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2016 và Luật Báo chí 2016, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam. 

Đợi sinh hoạt này gồm 2 nội dung quan trọng, trong đó tổ chức cho người làm báo, hội viên học tập, quán triệt sâu sắc Luật Báo chí 2016, những điểm mới, điểm nhấn so với Luật Báo chí 1999; phát động các cơ quan báo chí, hội viên nhà báo các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân góp ý kiến tham gia sửa đổi, xây dựng Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam phù hợp với Luật Báo chí 2016 và luật pháp hiện hành. 

Thời gian tổ chức triển khai quán triệt Luật Báo chí 2016 và lấy ý kiến tham gia sửa đổi Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam  diễn ra trong 5 tháng, bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 9/2016.

Luật Báo chí 2016 được QH Khóa XIII thông qua ngày 5-4-2016, có hiệu lực thi hành từ 1-1-017. Luật Báo chí 2016 có 6 chương với 61 điều, được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 1999, trong đó có 32 điều mới, 29 sửa đổi, bổ sung.

Luật tập trung vào 9 nội dung: quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; về đối tượng thành lập cơ quan báo chí; quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin và quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí và của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm; Luật hóa những quy định bắt buộc về đạo đức người làm báo; quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ quan báo chí, quy định về hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí; bổ sung một số quy định về cải chính và xử lý vi phạm; pháp điển hóa quy định tại các nghị định của Chính phủ đồng thời bổ sung một số quy định mới để điều chỉnh hoạt động báo chí. 

Minh Hiền