HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 24/HĐND về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ XVI, HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp sẽ được tổ chức vào sáng 25/9 tới, để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Thường trực HĐND TP Hà Nội phân công các ban HĐND TP phối hợp với UBND TP và các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND TP.

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

HĐND TP cũng phân công UBND TP trình xin ý kiến Thành ủy về nội dung trình tại kỳ họp theo quy định; phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tờ trình, dự thảo nghị quyết một số nhiệm vụ khác tại kỳ họp thứ XVI, HĐND TP theo quy định.

Được biết, nội dung phiên họp HĐND TP Hà Nội, kỳ họp bất thường để tiến hành bãi nhiệm chức danh chủ tịch UBND thành phố Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung.

Sau khi thực hiện bãi nhiệm chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, HĐND TP sẽ bầu chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Nhân sự được giới thiệu để bầu chủ tịch UBND TP là ông Chu Ngọc Anh, phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh là Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 vào chiều 18/9.


Chi Linh