Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên thường trực Ban Bí thư - Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra TW Đảng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo TW; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.  Dự hội nghị còn có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng lãnh đạo nhiều bộ ngành, địa phương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước.

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến của đại diện các bộ ngành, địa phương và Ban Tuyên giáo một số tỉnh, thành xoay quanh các giải pháp làm sao để tuyên truyền, phản bác kịp thời, hiệu quả đối với những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như công tác bảo đảm an ninh văn hóa tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội…

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tây Ninh đã chia sẽ về giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để tận dụng thiết bị thông minh cá nhân làm phương tiện đấu tranh với những thông tin độc hại, phản động trên internet và một số mạng xã hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thiện Nhân trao đổi tại hội nghị.

Từ kết quả này, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh cũng đề nghị xem xét việc thiết lập mạng xã hội riêng của Việt Nam để làm nơi đưa ra thông tin chính thống; kịp thời định hướng dư luận và huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia phản bác lại những thông tin nguy hại, thông tin sai sự thật ngay khi chúng xuất hiện trên mạng.    

Về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo TW với Bộ Công an trong công tác thông tin, định hướng dư luận xã hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, ngay từ năm 2012 Ban Tuyên giao TW và Bộ Công an đã có văn bản thỏa thuận để thống nhất cùng thực hiện trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, giáo dục. Tiếp đó, năm 2016 Ban Tuyên giáo TW và Bộ Công an tiếp tục ký phối hợp công tác tuyên giáo trong lĩnh vực an ninh văn hóa tư tưởng giai đoạn 2016-2020, xác định 5 mục tiêu và 9 nội dung phối hợp cụ thể cũng như xác định rõ trách nhiệm của Bộ Công an, của Ban Tuyên giáo TW. Theo đó, 2 ngành thống nhất chủ động trong việc trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp kiểm soát trong vấn đề bảo đảm an ninh thông tin; định hướng thông tin dư luận tư tưởng xã hội xã hội; chủ động thông tin kịp thời trong những tìn huống, sự kiện đột xuất… Đảng ủy Công an TW và cấp ủy các cấp trong Công an đã bám sát các định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TW.

Bộ Công an đã chủ động kiến nghị với các ban, bộ ngành TW trong việc thông tin, phản bác những quan điểm sai trái của địch. Đấu tranh, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái, lệch lạc của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành báo cáo tham luận tại hội nghị.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong công tác thông tin, định hướng dư luận xã hội đã giúp người dân và toàn xã hội nhận thức đầy đủ về vấn đề an ninh phi truyền thống xoay quanh những nội dung như: Ô nhiễm môi trường, tội phạm xuyên quốc gia, may túy, khủng bố, dịch bệnh, thảm họa thiên tai…

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, trong thành công chung của đất nước năm vừa qua, ngành tuyên giáo đã có đóng góp xứng đáng và quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý những nội dung ngành tuyên giáo cần phải tập trung bàn thảo, tìm biện pháp khắc phục trong năm tới.

 Cụ thể, ngành tuyên giáo cần tiếp tục bám sát thực tiễn cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động. Tiếp tục nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu học tập lý luận chính trị, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chú trọng phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của đội ngũ báo cáo viên, hệ thống báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ… trong việc nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền. Chủ động có kết hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để cung cấp thông tin, cơ sở khoa học giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị các đề án trình Hội nghị TW7 và TW8 về chính sách tiền lương, BHXH, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng.

Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, ngành tuyên giáo cần tăng cường chấn chỉnh hoạt động báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của lĩnh vực này trong định hướng tư tưởng chính trị, định hướng nhân cách, định hướng những giá trị sống phù hợp với điều kiện nước ta. Chủ động thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội để góp phần đắc lực vào công tác đấu tranh phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án cụ thể, sát tình hình thực tế, xây dựng đội ngũ sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị góp phần giữa vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng cố niềm tin, sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với đảng…

Thay mặt Ban tuyên giáo TW và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trên cả nước, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, những nội dung ghi nhận, đánh giá trên là nguồn động viên lớn, góp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ của ngành trong nổ lực cao hơn, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tới.

Trưởng Ban tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng khẳng định, những hạn chế cũng như những lưu ý đã được đồng chí Trần Quốc Vượng chỉ ra và những nội dung đã được đại biểu góp ý sẽ được Ban Tuyên giáo TW cập nhật để hoàn chỉnh trương trình công tác. Từ đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại… trong năm 2018 sắp tới.

Đức Thắng