Tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trình bày báo cáo các vấn đề của ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong đó Bộ trưởng nêu rõ: Ngay từ năm đầu tiên bước vào thực hiện kế hoạch 2016-2021, mặc dù có nhiều thuận lợi, nhưng ngành Tài nguyên và Môi trường cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức to lớn.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các địa phương và toàn ngành với nỗ lực và quyết tâm cao đã bám sát phương châm chỉ đạo "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả" của Thủ tướng Chính phủ; theo đó chủ động ứng phó, giải quyết một cách sáng tạo, bài bản, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao biến thách thức thành cơ hội và đã đạt được nhiều kết quả khả quan được Đảng và Nhà nước ghi nhận.

Đối với các vấn đề cần phải khắc phục, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng: Trong số các khó khăn còn tồn tại thì, nổi lên là nhu cầu khai thác, sử dụng các nguồn lực tài nguyên ngày càng tăng, đòi hỏi cần phải có các giải pháp sử dụng hợp lý, tránh xung đột; khiếu kiện về đất đai đã giảm nhưng vẫn còn phức tạp ở một số địa phương. Công tác quản lý tài nguyên nước chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp; ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp do tác động tích lũy trong thời gian dài. Biến đổi khí hậu ngày càng khó lường trong khi nguồn kinh phí đầu tư cho ứng phó còn hạn chế; việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của ngành còn chậm; mạng lưới quan trắc, công nghệ dự báo, cảnh báo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng thời nhấn mạnh, ngành TN&MT là 1 trong 3 vấn đề trụ cột phát triển của đất nước. Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận nhiều hơn, "nói thẳng, nói thật về các vướng mắc, các vấn đề bức xúc hiện nay trong ngành, các vấn đề nổi cộm để tập trung xử lý, giải quyết". 

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2019, mục tiêu Chính phủ đề ra với 12 chữ “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả, Bứt phá". Vì vậy ngành Tài nguyên và Môi trường cần tạo nền tảng vững chắc để "bứt phá", hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2019.

Phong Sơn