Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành uỷ Hà Nội;

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay và năm 2018 vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, ngành Kiểm tra đã hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ đề ra với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian trao đổi, thảo luận, đánh giá khách quan, đúng mức những ưu điểm, kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chia sẻ, trao đổi những cách làm hay, cách làm đổi mới, sáng tạo và những kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các đại biểu quan tâm các biện pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ do cấp ủy giao; đồng thời tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

Toàn ngành thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều việc khó, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm; thực hiện trong thời gian ngắn, xử lý đúng người, đúng vi phạm, kiến nghị thu hồi và thu hồi hàng ngàn tỷ đồng và nhiều tài sản thất thoát về cho Nhà nước, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn hiện, khắc phục những bất cập, chồng chéo, sơ hở của các quy định, cơ chế, chính sách.

Các đại biểu dự hội nghị

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết liệt, có nhiều việc đi trước mở đường cho việc xử lý hành chính và xử lý pháp luật, đặc biệt đã tập trung kiểm tra những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội bức xúc; đồng thời tổ chức thực hiện trong thời gian ngắn, kết luận rõ vi phạm, tạo sự ổn định ở địa phương, đơn vị.

Với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, kết luận, làm rõ nhiều vụ việc, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng quy định nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có những đảng viên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết liệt trong kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tạo sự lan tỏa để ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ...


Quỳnh Vinh