Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cho biết, từ năm 2010-2017, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đã tổ chức hơn 30 cuộc giám sát trong đó có 17 cuộc giám sát việc thực thi pháp luật về an sinh xã hội và có nội dung lồng ghép việc thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội. 

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, trong hoạt động giám sát của cơ quan dân cử Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre nhận thấy còn có nhiều bất cập trong tổ chức thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội. 

Theo ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, hiện nay, tại Bến Tre thực hiện chủ trương tỉnh nắm tận xã, huyện nắm tận ấp, xã nắm tận hộ gia đình nên việc thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội cho người dân được triển khai tích cực. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho rằng, đại biểu dân cử ở địa phương cần tập trung lựa chọn vấn đề giám sát cụ thể mỗi năm, căn cứ vào ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh của công dân để việc giám sát có hiệu quả...

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, hiện nay, Nhà nước ban hành nhiều luật và các văn bản chính sách, pháp luật về an sinh xã hội trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp xã hội và giảm nghèo…, góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội của người lao động, người già, người thất nghiệp, ốm đau bệnh tật và có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. 

Tuy nhiên, việc thực thi chính sách, pháp luật an sinh xã hội hiện đang còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải tăng cường hoạt động giám sát thực thi chính sách, pháp luật an sinh xã hội trong thực tế.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ, làm sáng tỏ về giám sát và các hình thức giám sát; mô hình của hệ thống an sinh xã hội ở nước ta. Ngoài ra, các ý kiến tập trung trao đổi về các công cụ pháp lý hiện hành, các quy chế, quy định phục vụ giám sát của cơ quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, pháp luật an sinh xã hội của địa phương...

Huỳnh Phúc Hậu