Sáng 2-3, tới dự và phát biểu chúc mừng cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (2-3-1946 – 2-3-2016), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Văn phòng Quốc hội tham mưu, phục vụ, chuẩn bị thật tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm sự kiện chính trị trọng đại này được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đặc biệt lưu ý Văn phòng Quốc hội và các cấp, các ngành, cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện này nhằm thu hút hơn nữa sự quan tâm, đóng góp của cử tri và nhân dân cả nước đối với các hoạt động của Quốc hội. 

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Văn phòng Quốc hội với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.    

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Văn phòng Quốc hội tập trung làm tốt công tác tham mưu tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII nhằm đánh giá sâu sắc tình hình, kết quả, thành tựu đã đạt được, chỉ ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua để làm cơ sở cho việc tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 70 năm của Quốc hội trong thời gian tới.   

Văn phòng Quốc hội cần chủ động nghiên cứu tham mưu cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội và các luật, nghị quyết được thông qua. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu tham mưu cải tiến, đổi mới hơn nữa quy trình, thủ tục lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng. Từ đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng lập pháp, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.    

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng căn dặn lãnh đạo Văn phòng Quốc hội thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là những “người lính” văn phòng gương mẫu về mọi mặt, có đức, có tài; phấn đấu là đơn vị đứng đầu trong khối cơ quan Văn phòng ở Trung ương, có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp về kỹ năng, tinh sâu về nghiệp vụ và hiện đại về quản lý.

PV (Theo TTXVN)