Ngẫm những điều này, lại nhớ lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu chia tay Quốc hội khóa XII, tháng 3-2011: “Rồi đây, trong chúng ta, có đại biểu tiếp tục tái cử, có đại biểu đảm đương nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đảng và Nhà nước, nhưng tôi tin chắc rằng, dù ở cương vị nào, mỗi đại biểu cũng mãi khắc sâu kỷ niệm về những năm tháng hoạt động ở Quốc hội và sẽ tiếp tục đóng góp sức mình vào công việc chung của đất nước, vì sự cường thịnh của Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân Việt Nam anh hùng của chúng ta”…

Sau buổi hôm nay, ngoài hơn 100 đại biểu tiếp tục tái cử, còn lại gần 400 đại biểu sẽ chính thức chia tay ghế nghị trường gắn với cái tên mang ý nghĩa lịch sử “Hội trường Diên Hồng”. 

Quốc hội hoạt động theo nhiệm kỳ, đại biểu theo nhiệm kỳ, những kỷ niệm gắn với cương vị ấy cũng theo nhiệm kỳ, nhưng những đóng góp, những cống hiến của đại biểu thì trong nhiều trường hợp vượt khuôn khổ nhiệm kỳ. Có những ý kiến, những phát biểu, chất vấn của đại biểu đã được tiếp thu, chỉnh lý trong các dự án luật, pháp lệnh, các nghị quyết và những vấn đề kinh tế, xã hội không chỉ có ý nghĩa với nhiệm kỳ mà đại biểu hoạt động. 

Điều quan trọng, người đại biểu của dân ngoài phát biểu ý kiến nhằm mục đích để cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp thu mà ở khía cạnh khác, họ cần nêu quan điểm thể hiện chính kiến của mình, dù chính kiến đó có thể không nằm trong đa số ủng hộ để khiến phải chỉnh lý hay thay đổi một điều khoản dự luật, một nội dung văn bản nào đó. 

Một khi ý kiến của đại biểu là hiện thực chắt ra từ cuộc sống, là hơi thở, trăn trở của chính người dân, đúng với suy nghĩ, mong mỏi của họ thì dù kết thúc nhiệm kỳ, dù đại biểu không tái cử nữa, dù năm tháng qua đi, dấu ấn ấy vẫn đậm sâu. Cho nên, giờ đã hết nhiệm kỳ XIII nhưng rất nhiều đại biểu gắn với những hành động, những lời nói còn nguyên giá trị dù họ đã thôi chức trách đại biểu từ rất lâu, từ nhiều nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đúc kết điều ấy: “Trong khoảng thời gian đó, chúng ta đã gắn bó với nhân dân, trăn trở về những bức xúc trong cuộc sống của người dân; cố gắng sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; chủ động, tích cực đề xuất giải pháp và tham gia quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước. Sự ủng hộ, đồng tình, chia sẻ, tin tưởng của cử tri là phần thưởng cao quý nhất đối với người đại biểu nhân dân”.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII có nhiều dấu ấn đặc biệt. Về lập hiến, đây là nhiệm kỳ Quốc hội với trọng trách sửa đổi Hiến pháp 1992 để xây dựng, thông qua Hiến pháp 2013. Về giám sát, lần đầu tiên, Quốc hội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 49 chức danh lãnh đạo cấp cao theo quy định của Hiến pháp. Việc này được thực hiện tiếp tục 1 năm sau đó trước khi Quốc hội thông qua Nghị quyết chỉ lấy phiếu tín nhiệm 5 năm/lần. 

Đây cũng là nhiệm kỳ Quốc hội hai lần thực hiện bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của Nhà nước, tại kỳ họp thứ 1 và tại kỳ họp thứ 11. Trong đó, việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 11 nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao đã tuyên thệ trước Quốc kỳ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, cam kết trước Quốc hội và Nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Kết quả bầu cử cũng cho thấy, những chức danh chủ chốt (Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ) có số phiếu tập trung rất cao (trên 90%). Đối với các chức danh còn lại, số phiếu có sự chênh lệch, cho thấy rõ chỉ số tín nhiệm cao thấp từng người. Đối với những người chỉ đạt phiếu vừa đủ (quá bán), đây cũng là thời gian để họ tiếp tục hoàn thiện mình hơn, phấn đấu để có thể có chỉ số tín nhiệm cao hơn khi tháng 7 tới, Quốc hội tiếp tục bầu, phê chuẩn lại những chức danh này.

Đăng Trường