Đất nước ta bước vào năm mới 2020 trong không khí hân hoan đón chào những tin vui trên tất cả các lĩnh vực.  Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã cho thấy: Năm 2019 mặc dù trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát ở mức thấp.

Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, đạt gần 80 tỉ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 500 tỉ đô la Mỹ (đạt khoảng 517 tỉ đô la), trong đó xuất siêu gần 10 tỉ đô la.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả rõ nét. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước…

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, kế thừa, phát huy tốt những kết quả, thành tích đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản  đã tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn.

Đóng góp vào những thành tựu, kết quả chung của đất nước, trong năm 2019 lực lượng CAND đã nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trên các mặt được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sáng 4-12-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trong năm 2019, vai trò của lực lượng CAND là rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đã có những đóng góp rất to lớn, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược, nổi bật thể hiện trên 10 kết quả lớn. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng CAND góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước năm 2019.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nêu rõ: Năm 2019, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức lớn, song lực lượng CAND đã bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND; chủ động tham mưu, phối hợp, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện có hiệu quả toàn diện các lĩnh vực công tác và đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả công tác đạt được đã thể hiện sinh động nhất của bước trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của lực lượng CAND. Có thể khẳng định, những kết quả, thành tích của lực lượng CAND đạt được trong năm 2019 và nhìn lại kết quả 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước là hết sức to lớn và rất quan trọng.

Có được những kết quả đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, bộ, ngành và nhân dân, là sự phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua khó khăn, gian khổ và sự hy sinh to lớn của toàn lực lượng CAND trong thời gian qua. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an có quyền tự hào về những đóng góp và thành quả chung của lực lượng, của đất nước, để chúng ta có thêm niềm tin, động lực, sức mạnh và ý chí quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đón mừng năm mới 2020 là thời điểm cả nước đang sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày thành lập lực lượng Công an; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN; Chủ tịch AIPA 14; Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác…

Phấn khởi, tự hào với những thành tựu, kết quả đã đạt được, chúng ta vững tin bước vào năm 2020 với một niềm tin và khí thế mới.

BÁO CAND