Chiều nay, 21-5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.

Theo báo cáo, năm 2016 các bộ ngành Trung ương và địa phương đã triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả để bảo đảm cân đối ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, tích cực quản lý thu NSNN, chống chuyển giá, chống gian lận, nợ đọng thuế…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Trên cơ sở dự toán thu – chi NSNN, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2016 như sau: Tổng số thu cân đối NSNN là 1.407.572 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn năm 2015 chuyển sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2015, thu huy động đầu tư của NSĐP và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN).

Tổng số chi cân đối NSNN là 1.574.448 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017). Bội chi NSNN 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% GDP (không bao gồm kết dư NSĐP 81.852 tỷ đồng).

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải đánh giá, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, đề ra nhiều giải pháp để chỉ đạo, điều hành, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp bảo đảm thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng tình với quyết toán NSNN do Chính phủ trình, tuy nhiên ông Nguyễn Đức Hải cũng chỉ ra rằng, việc thực hiện một số nội dung liên quan đến chính sách tài khóa năm 2016 chưa thực sự hiệu quả; cơ cấu thu ngân sách chưa bền vững, tăng thu chủ yếu từ tài nguyên và đất đai; tỷ trọng các khoản thu, chi NSNN còn khoảng cách so với mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2016-2020.

Cơ quan thuế đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra về thuế (năm 2016 tiến hành thanh tra, kiểm tra trên 91.419 doanh nghiệp, truy thu nộp NSNN hơn 12.500 tỷ đồng ). Tuy nhiên tình trạng kê khai thiếu thuế vẫn chưa được khắc phục, qua kiểm toán đã kiến nghị tăng thu 19.109 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng thu thêm 1.351 tỷ đồng.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Về nội dung này, Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN do Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc trình bày cũng chỉ rõ: KTNN xác định số phải nộp NSNN tăng thêm 19.109 tỷ đồng gồm: Sabeco 2.668 tỷ đồng; Habeco 1.852 tỷ đồng; Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam 1.753 tỷ đồng… Đặc biệt qua thực hiện phương pháp đối chiếu thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, KTNN xác định nộp NSNN tăng thêm 1.351 tỷ đồng và kiến nghị cơ quan Thuế kiểm tra, làm rõ để truy thu 446 tỷ đồng tại 2.344 doanh nghiệp được đối chiếu.

Báo cáo của KTNN cũng chỉ ra, một số bộ, ngành và địa phương giao biên chế công chức vượt Bộ Nội vụ giao 5.087 biên chế; sử dụng lao động thực tế trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập vượt quy định 63.279 người (vượt được giao 44.667 người, vượt định mức 18.612 người). Tổng quỹ lương bố trí cho biên chế công chức, viên chức, lao động do vượt chỉ tiêu được giao làm tăng chi NSNN 859 tỷ đồng. Ngoài ra, một số đơn vị được chọn mẫu kiểm toán có số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, ban, ngành vượt so với quy định; giữ chức danh hàm và hưởng phụ cấp hàm không có trong quy định của Nhà nước.

Bên cạnh đó, qua kiểm toán 40 dự án đầu tư theo hình thức BOT, KTNN đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn 120 năm so với phương án tài chính ban đầu và giảm giá trị đầu tư 1.467 tỷ đồng (Năm 2016 trở về trước, KTNN đã kiến nghị giảm 107,4 năm của 27 dự án). Đồng thời, qua kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, KTNN đã xác định tăng giá trị thực tế vốn nhà nước 9.639 tỷ đồng.


A.Quỳnh