Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, hơn hai năm qua, Nghiệp đoàn Y tế Kyowakai và cá nhân ông Kiso Kenzo cùng các cộng sự đã có nhiều đóng góp hết sức tích cực, quan trọng và hiệu quả khi đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại TP Huế. 

Với vai trò là Chủ tịch Nghiệp đoàn Y tế Kyowakai, ông Kiso Kenzo đã nỗ lực thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP Huế và TP Sasayama. Theo đó, hai bên đã hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có việc ký kết hợp tác hữu nghị giữa TP Huế với TP Sasayama vào ngày 02-4-2018 diễn ra tại Nhật Bản.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự thành phố Huế” cho ông Kiso Kenzo (bìa phải).

Với những đóng góp trên, ông Kiso Kenzo đã được ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự thành phố Huế”.

Ông Kiso Kenzo (người cầm hoa) cùng các cộng sự đã có nhiều đóng góp quan trọng cho TP Huế.

Đây là danh hiệu cao quý của TP Huế dành cho các công dân nước ngoài có đóng góp to lớn đối với thành phố.

Ông Kiso Kenzo cho biết rất tự hào khi được nhận danh hiệu cao quý này và hứa sẽ tiếp tục có những cống hiến thiết thực hơn cho TP Huế trong thời gian tới nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa các đơn vị TP Huế với TP Sasayama, Nhật Bản.


Anh Khoa