Dự và đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa. Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; 80 đại biểu đại diện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Qua 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã có nhiều chủ trương, giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch tập trung xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh... 

Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân; kịp thời cổ vũ động viên đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo và cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng khắc phục khó khăn, gian khổ, hi sinh, yên tâm bám trụ nơi biên giới, biển đảo; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Thượng tướng  Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày báo cáo tóm tắt kết qủa thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND đã báo cáo tóm tắt sơ kết thực hiện Ngày Biên  phòng toàn dân. Ngày Biên phòng toàn dân được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị quân đôi, Công an triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Qua đó, đã góp phần huy động được sức mạnh tổng hợp, tạo sự chuyển biến toàn diện về nhiệm vụ xây dựng và  bảo vệ biên giới, củng cố, giữ vững lòng tin của đồng bào dân tộc với Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biên giới, vùng biển của Tổ quốc; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Trong đàm phán, thỏa thuận, giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới quốc gia đã có những chủ trương, đối sách phù hợp, vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, vừa giải quyết tốt vấn đề phức tạp liên quan đến biên giới, chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo với các nước có liên quan; đã phân định được đường biên giới rõ ràng, xây dựng được hệ thống mốc quốc giới kiên cố, hiện đại trên tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào. 

 Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

Qua các chương trình hành động hướng về biên giới, hải đảo có ý nghĩa thiết thực như “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”… đã trao tặng 7.000 căn nhà cho người nghèo ở biên giới, hải đảo, 300 công trình dân sinh ở địa bàn biên giới với tổng giá trị trên 300 tỷ đồng; trao tặng 24.876 con bò giống cho người nghèo biên giới, trị giá 373 tỷ đồng; đỡ đầu 2.844 học sinh ở khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng đến khi học hết lớp 12…

Thượng tướng Phan Văn Giang và đồng chí Trần Thanh Mẫn trao Bằng Khen của Chính phủ cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành và địa phương, các lực lượng vũ trang, nhất là BĐBP trong việc tổ chức có hiệu quả các nội dung Ngày BPTD giai đoạn 2009-2019.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, biên cương, bờ cõi của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh để phát huy sức mạnh tại chỗ làm nền tảng xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc. Thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Các Ban, Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, nhất là cấp ủy, chính quyền 44 tỉnh, thành phố biên giới, bờ biển đã có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân một cách thiết thực, hiệu quả. Các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Biên phòng toàn dân thông qua những việc làm thiết thực...

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng còn tích cực tham gia xây dựng địa bàn khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; đã triển khai thực hiện nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tiêu biểu, như: Chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản; Thầy giáo quân hàm xanh; Nâng bước em đến trường; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương..

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại cần rút kinh nghiệm.

Để Ngày Biên phòng toàn dân những năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X một cách sâu sắc, nhất là các Nghị quyết và Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII về quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân là một cột mốc sống” ở khu vực biên giới, lực lượng vũ trang là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội địa bàn biên giới, biển, đảo. 

Tập trung xây dựng địa bàn biên giới, hải đảo ngày càng vững mạnh, trong đó chú trọng xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân  gắn với thế trận an ninh nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng.

Tại Hội nghị đã có 33 tập thể, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 40 tập thể, 67 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2009 - 2019), góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Xuân Mai