Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định, các đồng chí báo cáo viên đã trình bày một cách tâm huyết, sinh động, mạch lạc, giúp người nghe nắm bắt đầy đủ, hệ thống những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Trung ương 7, đồng thời gợi mở những vấn đề liên hệ với thực tiễn, làm cơ sở cho những công việc triển khai tiếp theo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Võ Văn Thưởng hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương đã quan tâm chỉ đạo và tham dự hội nghị với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm. “Đã có hơn 400.000 đại biểu tham dự hội nghị tại 22.700 điểm cầu trực tuyến; nhiều tỉnh, thành phố đã nối đường truyền với cấp huyện và cấp xã; công tác phục vụ hội nghị tốt hơn, tinh thần học tập nghiêm túc hơn nên sẽ lan toả nhanh hơn” – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá.

Qua theo dõi và báo cáo của tổ thư ký, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, nhiều địa phương tổ chức học rất nghiêm túc, đông đủ như Hà Nội, Nghệ An, Long An, Hưng Yên, Nam Định, Yên Bái, Sóc Trăng…; song cũng thẳng thắn nhìn nhận có những địa phương chiều nay thưa thớt hơn buổi sáng.

Nhắc lại phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khi khai mạc hội nghị đã lưu ý, làm sao phải khắc phục cho được tình trạng lười học Nghị quyết, học qua loa…, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, việc lười học Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí  Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

“Đó là biểu hiện thứ 3 trong nhóm 9 biểu hiện. Lười học còn là nguyên nhân dẫn đến một biểu hiện suy thoái khác là nói và viết không đúng Nghị quyết, vì  không học thì không nắm được vấn đề, dẫn đến nói sai, viết sai. Đây là việc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau” – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị

Để khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng quán triệt những chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng trong phiên khai mạc; đồng thời thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm ngay sau hội nghị:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở địa phương, đơn vị cho số đảng viên chưa được dự Hội nghị hôm nay theo Hướng dẫn số 65 ngày 28-5 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 ở các cấp, yêu cầu bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Thứ hai, căn cứ Kế hoạch số 10 ngày 6-6-2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; căn cứ nội dung Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và tiền lương; cũng như tình hình của Đảng bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và bố trí thời gian hợp lý, thoả đáng để thảo luận, xác định những giải pháp cụ thể, có lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, phân công trách nhiệm rõ ràng, nỗ  lực và quyết tâm hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đã có hơn 400.000 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến ở các điểm cầu

Thứ ba, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 (khoá XII), nhất là Nghị quyết “về một số vấn đề tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ 4, cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương, mà trước mắt là sử dụng hiệu quả bộ tài liệu 3 quyển mà Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

“Các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, việc tuyên truyền phải gắn với việc đẩy mạnh công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị” – đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý.

Thứ 5, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên; cấp uỷ, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây đựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết kịp thời; biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc, không hiệu quả.


Quỳnh Vinh