Theo đó, dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao sẽ được triển khai theo lộ trình mới. Cụ thể, thời gian kết nối thử nghiệm dịch vụ kéo dài ít nhất 6 tháng, hoàn thành trước ngày 30-6-2017 và thời gian cung cấp dịch vụ chính thức trước ngày 31-12-2017. 

Như vậy, thời điểm triển khai Đề án chuyển mạng giữ số sẽ được lùi lại một năm so với lộ trình cũ nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế. Trước đó, việc cung cấp thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số dự kiến hoàn thành trước ngày 30-6-2016 và thời gian chính thức để cung cấp dịch vụ sẽ bắt đầu từ 1-1-2017.

Dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số là dịch vụ của nhà mạng cho phép thuê bao đang ở mạng này chuyển sang mạng khác mà vẫn giữ được nguyên số điện thoại đang dùng, nếu như thấy mạng khác có dịch vụ hấp dẫn hơn, từ đó thúc đẩy thị trường viễn thông phát triển vì lợi ích của người dùng. 

H.Thanh