Theo đó, 12 loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ loại bỏ kiểm tra chuyên ngành bao gồm: Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại; áo giáp các loại; lá chắn các loại; mũ bảo hiểm dùng cho lực lượng Cảnh sát; các loại chất nổ, vật liệu nổ (kíp nổ, dây cháy chậm…) thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Bộ Công an; các loại súng săn, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ; các loại súng dùng để bắn đạn điện. 

Quyết định cũng nêu rõ, từ khi Bộ Công an ban hành Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20-3-2012, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, với chức năng là đơn vị chủ trì tham mưu về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an chưa thực hiện kiểm tra đối với bất cứ sản phẩm, hàng hoá nào thuộc nhóm này. 

Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa hiện nay Bộ Công an chưa có Trung tâm kiểm định mặt hàng có đảm bảo chất lượng hay không; nếu có kiểm tra, chỉ là kiểm tra hồ sơ mà theo quy trình thì doanh nghiệp phải mất thời gian đi lại gửi hồ sơ ít nhất 2 lần, trong khi hàng hoá lưu ở cửa khẩu không đảm bảo an toàn. 

Để tạo thuận lợi cho cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu không cần thiết phải kiểm tra hồ sơ chất lượng hàng hóa trước thông quan, nếu kiểm tra thì kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm).

Mai Hương