Ông Men Sây Ma, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, kiêm Trưởng ban Tổ chức Lễ giỗ cho biết: “Nhà mồ Ba Chúc là nơi lưu giữ những chứng tích tội ác diệt chủng khi Pol Pot-Ieng Sary tràn vào thị trấn Ba Chúc; chỉ trong 12 ngày đêm từ 18-4 đến 29-4-1978, Pol Pot-Ieng Sary đã giết hại dã man 3.157 thường dân vô tội của thị trấn. 

Chính quyền địa phương và nhân dân thắp hương tại Lễ giỗ.

Khi chiến tranh kết thúc, một số hài cốt đã được thân nhân mang về gia đình an táng, hiện còn 1.159 sọ được lưu giữ bảo quản tại nhà mồ, trong đó có 1.017 sọ đã xác định tuổi và giới tính. Ngày 10-7-1980 Bộ Văn hóa Thông tin (cũ) có quyết định số 92/VH.QĐ xếp hạng Nhà mồ Ba Chúc là di tích lịch sử cấp quốc gia”.

Thực hiện nghi thức tại Lễ giỗ.

Với trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân An Giang đối với những người dân vô tội đã khuất, hàng năm vào hai ngày 15 và 16-3 Âm lịch, Đảng bộ, nhân dân tỉnh An Giang nói chung, huyện Tri Tôn và thị trấn Ba Chúc nói riêng đều tổ chức lễ giỗ tập thể rất trang trọng cho các nạn nhân. 

Trần Lĩnh