Trong đó, tổ do đồng chí Chủ tịch Nguyễn Thành Phong sẽ phụ trách những nhóm nội dung đề án các văn bản quy phạm pháp luật mà UBND thành phố phải ban hành có liên quan đến việc tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý và cơ chế chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ CNVC.

Tổ thứ 2 do Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến chủ trì sẽ thực hiện việc nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến đại diện ngân sách và huy động nguồn lực để đầu tư cho phát triển KT-XH thành phố.

Thành phố đã mời được 3 chuyên gia trong Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ tham gia việc chuẩn bị cho các đề án thí điểm; đồng thời thành phố cũng đã mời các chuyên gia, nhà khoa học của những trường có uy tín chuyên nghiên cứu về các vấn đề như tài chính, ngân sách, tổ chức bộ máy, phân cấp ủy quyền… cùng tham gia vào các tổ công tác.

Lộ trình được đặt ra là đến tháng 3-2018 tới, UBND thành phố sẽ trình HĐND một số nội dung liên quan đến phân cấp, ủy quyền và cơ chế chính sách cho cán bộ công chức. Sau đó đến tháng 6-2018, thành phố đặt mục tiêu thông qua tất cả các đề án trình HĐND và những đề án kiến nghị Chính phủ xem xét để bổ sung, hoàn thiện hoặc điều chỉnh, sửa đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đến cuối năm 2018, thành phố sẽ trình các bộ, ngành xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề liên quan. Ông Hoan cho biết, trước mắt thành phố sẽ lựa chọn ra những vấn đề phải làm ngay.

Song song với việc nghiên cứu, thành phố sẽ giải quyết ngay những vấn đề bức xúc nổi cộm; lựa chọn ra một số vấn đề để xem xét, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm tạo động lực cho quá trình của thành phố chứ không chờ đợi khi hoàn thiện tất cả các giải pháp mới triển khai.

Ông Hoan nhìn nhận, trong quá trình thực hiện những vấn đề liên quan đến Nghị quyết 54, sẽ khó tránh được tác động đến quyền và lợi ích của người dân, DN. Do đó, thành phố sẽ triển khai nghiêm túc việc đánh giá tác động của chính sách sắp ban hành tới người dân, DN và những đối tượng bị tác động.

Việc tổ chức lấy ý kiến của người dân trước khi ban hành chính sách sẽ được thành phố thực hiện rộng rãi, từ cơ sở qua hệ thống mặt trận và các đoàn thể; các chuyên gia, hội nghị chuyên đề và thảo luận của các ngành, các giới… sau đó mới xem xét, quyết định.

Đ.Thắng