Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Xuống đồng cấy lúa khai xuân là nét đẹp truyền thống, là ngày hội lao động sản xuất đầu xuân, tràn đầy khí thế, báo hiệu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu”.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải đánh giá, huyện Phú Xuyên là địa phương đi đầu trong công tác “dồn điền, đổi thửa”, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp. Huyện có nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi bò sữa, bò thịt, trồng măng tây xanh, nuôi thủy sản...

Đến nay, huyện đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ huyện quán triệt phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, chú trọng phát triển những tiềm năng, thế mạnh, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm của địa phương.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải giao nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Phú Xuyên phấn đấu đạt huyện nông thôn mới.

CL