Theo đó, một số cán bộ chủ chốt công ty này nhiều lần gửi đơn lên Thủ tướng phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc bổ nhiệm ông Lê Hải Sơn – Kế toán trưởng làm Phó Giám đốc Công ty.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết nội dung phản ánh trên theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 1-10-2017.

V.H