Chủ trì buổi lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao. 

Tham dự lễ ký có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối cao; đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện KSND tối cao và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ giúp việc Thông tư liên tịch tham dự buổi lễ.

Việc báo cáo trước các kỳ họp Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp trên cả nước không chỉ là nhiệm vụ của ngành KSND mà còn là nhiệm vụ của các cơ quan hoạt động tư pháp.

Do đó cần thiết phải xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, cụ thể và thống nhất giữa các cơ quan có hoạt động tư pháp trong việc xây dựng, gửi báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của mỗi ngành.

Lãnh đạo các ngành ký Thông tư liên tịch

Tại buổi lễ, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã nhất trí và tiến hành ký, ban hành Thông tư liên tịch “Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”.

Thông tư gồm 3 chương, 9 điều, quy định về những nội dung chính gồm: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nội dung báo cáo, thông báo; thời hạn gửi báo cáo, thông báo; thẩm quyền ký văn bản báo cáo…

Trần Hằng