Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Chủ tịch nước Trần Đại Quang; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Hoà Bình- Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đinh La Thăng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm.

40 năm trước, TP Sài Gòn - Gia Định đã được Quốc hội, Trung ương Đảng chính thức thống nhất, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đây là phần thưởng đặc biệt cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước trao tặng cho Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang... cho Sài Gòn – thành phố từng là nơi nâng bước chân và hun đúc cho quyết tâm sắt đá của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành xuất phát cuộc hành trình, bôn ba suốt 30 năm khắp năm châu để tìm con đường đi cho dân tộc để thoát khỏi ách nô lệ, xiềng gông, giành độc lập, tự do, thống nhất và con đường vững bước đến tương lai.

“Đi theo con đường của Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực, quyết tâm hướng đến thắng lợi đã từng “đi trước và về đích trước” trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, phát triển thành phố trở thành đầu tàu trên mọi lĩnh vực.

Trước mắt, TP Hồ Chí Minh nỗ lực phấn đấu đến năm 2020 phải “trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á” – Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh tại diễn văn kỷ niệm.

TP Hồ  Chí Minh luôn đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ,  là nói đi đôi với làm, rèn luyện đạo đức cách mạng, nỗ lực xây dựng thành phố, đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khẳng định : Qua 40 năm, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố luôn phát huy truyền thống TP anh hùng, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, huy động tốt mọi nguồn lực và đạt những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

40 năm trước, TP Sài Gòn - Gia Định đã được Quốc hội, Trung ương Đảng chính thức thống nhất, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: TP.HCM cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, đoàn kết, không ngừng xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Thành phố phải đi đầu trong quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

TP phải chủ động, kiên trì thực hiện các giải pháp đột phá để đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố với cơ sở hạ tầng hiện đại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo phát triển trình độ cao; chính trị - xã hội ổn định; nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế để phát triển”.

Hoàng Châu