Tháng 6- 1989, UBND TP Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập “Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị” từ Ủy ban Đoàn kết và Hữu nghị với nhân dân các nước TP Hồ Chí Minh. Với thế mạnh của một thành phố anh hùng, quật khởi, giàu truyền thống cách mạng, luôn đi đầu về tinh thần sáng tạo, đổi mới, trong 30 năm qua Liên hiệp đã phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tích nổi bật trên mọi lĩnh vực hoạt động. Liên hiệp đã góp phần đẩy mạnh và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị, kết nối ngoại giao và đóng góp cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện UBND TP Hồ Chí Minh tặng cờ truyền thống cho Liên hiệp.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình suốt 30 năm qua. Trải qua 3 kỳ đại hội, Liên hiệp không ngừng có những bước đổi mới về nội dung và hình thức. Đặc biệt, Liên hiệp mạnh dạn xã hội hóa, huy động nguồn lực to lớn trong xã hội trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, tổ chức các sự kiện đối ngoại chính trị, đối ngoại văn hóa và đối ngoại kinh tế cũng như các hoạt động xã hội-từ thiện.

Cho đến nay, Liên hiệp đã phát triển được 30 hội song phương, đa phương và hai câu lạc bộ với trên 150 chi hội trực thuộc, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố. 

Cùng với các hoạt động trên, việc vận động tiếp nhận các nguồn tài trợ của hơn 160 tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng như các tổ chức, cá nhân nước ngoài đã hỗ trợ các dự án giảm nghèo, y tế, giáo dục… cho vùng sâu, vùng xa.

Các cá nhân xuất sắc của Liên hiệp được trao tặng huy hiệu TP Hồ Chí Minh.

 Công tác tuyên truyền, quảng bá cho hoạt động đối ngoại nhân dân  cũng được Liên hiệp quan tâm đẩy mạnh nhằm cung cấp thông tin chính thức, khách quan về đường lối phát triển của Việt Nam nói chung và của thành phố nói riêng, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.  Đồng thời, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân thành phố với nhân dân các nước, thông qua trang thông tin điện tử và đặc san “Nhịp cầu hữu nghị”.

Phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh và các hội thành viên sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp và thế mạnh của mình, tiếp tục có những bước phát triển mới mang tính đột phá, lập được những thành tích to lớn hơn nữa vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. 

Để làm được điều đó, thời gian tới, Liên hiệp tiếp tục kiện toàn tổ chức; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ; mở rộng mạng lưới, huy động sự tham gia của người dân, đặc biệt của giới trẻ, doanh nghiệp.


Quỳnh Nga