Cách đây 30 năm, ngày 12-2-1989, Báo Nhân Dân Chủ nhật (được đổi tên thành Nhân Dân cuối tuần vào tháng 2-1995) ra đời theo Quyết định số 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặt dấu mốc cho sự đổi mới và phát triển của Báo Nhân Dân nói riêng, của nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung.

Ngay từ những số báo đầu đến nay, Báo đã có nhiều bài chính luận, chuyên luận bàn về những chiến lược, định hướng phát triển của đất nước, những chuyên đề mang tính phản biện sắc sảo, góp phần tạo kênh thông tin tư vấn hữu hiệu để lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, nghị quyết trúng và đúng. Những bài viết trên Báo Nhân Dân cuối tuần cũng cung cấp cho lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương cái nhìn khách quan trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, văn bản phù hợp với thực tiễn sôi động của quá trình phát triển.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Nhân Dân cuối tuần (Báo Nhân Dân).

PV (Theo VOV)