Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước biểu dương, trong thời kỳ xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển trên các lĩnh vực. 

Những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời gian qua là rất đáng tự hào, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, nỗ lực phấn đấu vươn lên “cùng cả nước và vì cả nước”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Lạng Sơn khuyến khích phát triển công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, khôi phục và phát triển các ngành nghề, mặt hàng thủ công; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp chế biến gắn với các vùng nguyên liệu. 

Lạng Sơn cần chú trọng tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, phấn đấu đến năm 2020, Lạng Sơn trở thành một trung tâm dịch vụ của tiểu vùng Đông Bắc. 

Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng phát triển văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp; làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch nước đề nghị, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn sẽ xây dựng Lạng Sơn thành một tỉnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng, an ninh, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước.

PV (Theo TTXVN)