Trải qua 10 năm phát triển, Sở TT&TT đã có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của TP Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Làm tốt công tác quản lý nhà nước, tham mưu cho UBND TP hoạch định chính sách phát triển hạ tầng CNTT, viễn thông, báo chí, xuất bản…

Đến nay, Sở đã triển khai 19 dự án, hạng mục ứng dụng CNTT theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ công tác cải cách hành chính, dịch vụ công, quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước từ thành phố đến cấp xã, phường.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xây dựng và phát triển ngành TT&TT.

Hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình trên địa bàn thành phố từng bước đi vào nề nếp, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác thanh tra chuyên ngành về TT&TT có chiều sâu, đa dạng và chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin phục vụ nhu cầu của nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng.

Văn Vĩnh