Hai ông bị kỷ do chưa phát huy hết vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và chức trách của bản thân; để đơn vị do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết; chưa chủ động phối hợp trong cấp ủy để tìm ra giải pháp xử lý những vấn đề có quan điểm khác nhau. 

Ông Trần Văn Vân

Bên cạnh đó, trong công tác cán bộ còn chủ quan, chưa nghiên cứu kỹ các quy định để xảy ra sai phạm, tạo dư luận không tốt; thực hiện không nghiêm nghị quyết của chi bộ. Ngoài ra, chưa thể hiện hết trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy trong điều hành các cuộc họp và trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên...

Liên quan vấn đề, như Báo CAND đã đưa tin, đầu tháng 12-2017, UBND tỉnh Bình Phước đã có có văn bản thu hồi Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước đã tặng thưởng cho ông Trần Văn Vân.  

Mặt khác, thu hồi hiện vật khen thưởng, gồm phôi Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, phôi Bằng khen Huân chương Lao động hạng Ba và cuống Huân chương, tiền thưởng của Bằng khen và Huân chương 3.785.000 đồng đã tặng cho ông Vân. Sau các quyết định, ông Vân Vân đã bàn giao các hiện vật và tiền thưởng theo qui định.

Trước đó, đầu tháng 8-2017, UBNDD tỉnh Bình Phước ký 2 văn bản đề nghị thu hồi Huân chương lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vân. 

Theo đó, dựa vào kết quả xác minh của các cơ quan và kết luận của Tỉnh ủy Bình Phước, UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Thủ tướng Chính phủ hủy Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 11-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vân. 

Ông Nguyễn Minh Quang

Cùng với đó, đề nghị Thủ tướng trình Chủ tịch nước hủy quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của ông Vân.  Lý đó đề nghị thu hồi là do vị giám đốc này đã khai man thành tích để được khen thưởng.

Từ đơn thư tố cáo, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ về việc ông Vân khai man thành tích để được tặng hai danh hiệu trên. Kết quả điều tra xác định, ông Vân đã khai từng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 7 năm liền, từ 2003-2009, nhưng qua rà soát trong 2 năm 2003-2004 thì trong danh sách công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở không có tên của ông Trần Văn Vân. 

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vào cuối năm 2005 đã có thông báo nêu những khuyết điểm sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ và vi phạm về lối sinh hoạt ảnh hưởng đến uy tín của người lãnh đạo đối với ông Vân.

Đức Trí