UBND huyện Thọ Xuân cũng có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Xuân Bái do buông lỏng công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn xã. UBND huyện chỉ đạo UBND xã Xuân Bái kiểm điểm đối với tập thể UBND xã Xuân Bái, Trưởng Công an xã và công chức địa chính xã Xuân Bái do để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý khoáng sản.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, kinh doanh cát, đất trái phép tại các xã Xuân Bái, Xuân Khánh, Thọ Nguyên, Xuân Phú, Quảng Phú…

Các đơn vị được cấp phép chưa thực hiện đúng theo phương án được phê duyệt như khai thác vào ban đêm, khai thác ngoài phạm vi mốc giới được cấp phép. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, báo cáo kết quả cắm mốc giới khu vực được phép khai thác, phương án khai thác khoáng sản đối với các đơn vị được UBND tỉnh cấp phép.                                                                 

P.A