Ông Cam Quang Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết sáng 28-12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã triển khai quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. 

Cùng ngày, người tiền nhiệm của ông Trần Công Chánh là ông Huỳnh Minh Chắc cũng nhận quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Hai ông Trần Công Chánh và Huỳnh Minh Chắc bị kỷ luật vì liên quan đến việc tiếp nhận, bổ nhiệm nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.

Ông Huỳnh Minh Chắc và Trần Công Chánh. Ảnh: vne

Một tháng trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 8. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức Đảng. Liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, ông Huỳnh Minh Chắc trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về Hậu Giang để giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020, trên cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015 có phần trách nhiệm với các khuyết điểm, vi phạm trong việc đề nghị tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Chánh có sai phạm trong việc chỉ đạo Công an tỉnh cấp biển số xe công cho xe tư nhân để Trịnh Xuân Thanh lưu thông trái quy định. Với trách nhiệm là người đứng đầu nhưng đã buông lỏng lãnh đạo, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật khiển trách ông Trần Công Chánh và đề nghị Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Minh Chắc. Ban Bí thư sau đó đã đồng ý với đề nghị này.

Đ.Văn – S.Nguyễn