Trong thời gian đương nhiệm, ông Học đã có hành vi gây thương tích và hủy hoại tài sản của người khác và đã bị xử phạt vi phạm hành chính; có quan hệ nam nữ bất chính trong khi ông Học đã có vợ, con. Vi phạm của ông Học là rất nghiêm trọng, đã làm mất tư cách của người đảng viên, cấp ủy viên, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí công tác.

UBKT Tỉnh ủy cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng cả 2 nhiệm kỳ 2010-2015 và 2017-2020 đối với ông Lang Văn Khang, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tuy Đức vì có những khuyết điểm, vi phạm như: Tham mưu, đề nghị cấp 17 giấy CNQSDĐ cho 12 hộ gia đình (trong đó có người thân) không đúng quy định trên đất được quy hoạch là đất quốc phòng; xác nhận nguồn gốc đất, hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất không đúng thực tế; một số trường hợp không thông qua ý kiến Hội đồng tư vấn đất đai của xã; thực hiện không đúng quy chế làm việc của UBND xã. Ngoài những vi phạm nêu trên, ông Khang đã nhận tiền chuyển nhượng quyền sử đất do UBND xã Đắk Bút So quản lý trái quy định pháp luật.

Văn Thành