Theo đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường Trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc phối hợp, tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác y tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội vùng Tây Bắc.

Xây dựng chính sách đào tạo, tập huấn, huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế vùng Tây Bắc.

Nhiều nội dung quan trọng được thống nhất tại buổi lễ

Chương trình cũng phối hợp nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học phát huy các nguồn lực nhằm phát triển y tế, đặc biệt là y tế cơ sở; đề xuất các chính sách hỗ trợ các địa phương trong vùng phát triển nguồn nhân lực y tế; nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nuôi trồng, chế biến, thu mua, cung ứng sản phẩm cây, con dược liệu cho thị trường; chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện chính sách BHYT...

Lãnh đạo hai cơ quan tại Lễ ký kết.

Xây dựng các trung tâm y tế khu vực chất lượng cao tại Phú Thọ, Lào Cai đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và thụ hưởng các dịch vụ tiên tiến cho nhân dân. Phấn đấu đến 2020 vùng Tây Bắc cơ bản đủ về số lượng và nâng cao chất lượng nhân lực y tế, đáp ứng phục vụ hoạt động KCB và y tế dự phòng; phát triển Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm vùng tại Lạng Sơn; hoàn thiện mô hình Trung tâm kiểm soát bệnh tật ở tuyến tỉnh.

Thanh Hằng