Triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và của lãnh đạo Bộ Công an về việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Chiều 18-9, tại trụ sở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Hồng Sơn, Phó Cục trưởng CSĐT tội phạm về ma tuý đã thay mặt lãnh đạo Cục, chủ trì và Công bố Quyết định số 6396/QĐ-BCA-C04 ngày 22-8-2019 của Bộ Công an về việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành gồm 16 thành viên, đại diện cho các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do đồng chí Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm Tổ trưởng; đồng chí Thiếu tướng Phạm Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và 06 đồng chí là lãnh đạo các đơn vị chức năng của các bộ làm Tổ phó. Bộ trưởng Bộ Công an giao Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy làm Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, thực hiện nhiệm vụ thường trực, chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ tham mưu với lãnh đạo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ: là đầu mối phối hợp và trao đổi thông tin giữa các Bộ, ngành địa phương trong nước và giữa Việt Nam với Ủy ban kiểm soát ma túy thế giới (INCB), Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC), các tổ chức quốc tế, liên chính phủ và các nước về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. 

Tham mưu, đề xuất và báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, lãnh đạo Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức các Đoàn liên ngành kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan nhằm đôn đốc, kiểm tra và đánh giá công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở Việt Nam. Tổng hợp, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong phạm vi cả nước.

Tại cuộc họp, đồng chí Thiếu tướng Phạm Hồng Sơn thay mặt đồng chí Tổ trưởng thống nhất các nội dung trong phân công trách nhiệm từng thành viên của Tổ công tác, thống nhất kế hoạch công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy và kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình công tác kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại một số công ty, doanh nghiệp và bệnh viện của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.
Bùi Đức Thiêm