Các đồng chí: Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Đỗ Triệu Phong- Giám đốc Công an tỉnh cho biết, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc; vai trò trách nhiệm của các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm được nâng cao; đã huy động được cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia và đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Lực lượng Công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cấp uỷ đảng, chính quyền trong phòng chống tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền phòng chống tội phạm, gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong chấp hành pháp luật, phòng, chống, tố giác tội phạm. 

Công tác xây dựng mô hình phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự được quan tâm, chất lượng hoạt động ngày càng nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 41 mô hình, trong đó mô hình “Tổ nhân dân tự quản không tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Đội dân phòng” được triển khai hầu hết ở các xã, phường, thị trấn và có nhiều mô hình mới hoạt động có hiệu quả như: “Camera an ninh”, “Hộ gia đình liên kết giữ gìn an ninh trật tự”, “Đường dây nóng tố giác tội phạm”, “Cổng rào an ninh, trật tự”, “Tiếng loa an ninh”…

Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương các cấp lãnh đạo tiếp tụ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016- 2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh và cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 22/10/2010.


Vũ Tiến Dũng