Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện việc kiểm tra theo đúng mục đích, nội dung của kế hoạch mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh: Đợt kiểm tra này với mục đích nhìn nhận, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các Nghị quyết của Đảng gắn với triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bên cạnh chương trình hành động của tập thể, từng cá nhân cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động. Trong công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở các cấp, cần nhận diện cho đúng những biểu hiện suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp trong thời gian qua và sắp tới.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức làm việc với các huyện, thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, đã tổ chức 3 hội nghị học tập Nghị quyết ở cấp tỉnh, 100% tổ chức đảng cơ sở hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết với 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Trong đợt này, Tỉnh ủy Yên Bái đề xuất Đoàn công tác kiểm tra tại 8 đảng bộ trực thuộc là: Khối các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh, thành phố Yên Bái, các huyện Lục Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ và Trấn Yên.

Trước đó, đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra đã công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng chí Sa Như Hòa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra phổ biến mục đích, yêu cầu và nội dung kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.

PV