Theo Văn phòng Thành uỷ, nếu ông Tú thực sự có những phát ngôn như vậy là không đúng chuẩn mực và Thành uỷ sẽ kiểm tra xem có sự việc trên hay không. 

Trước đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đã làm báo cáo gửi sang UBND TP Hà Nội đề nghị làm rõ sự việc để có hướng xử lý sau khi báo đăng tải những phát ngôn “không đúng chuẩn mực” của ông Trần Anh Tú.

C.L.