Trong khi đó, ông Lâm Hải Giang - Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định cũng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn cơ quan này kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ, công chức và quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định đối với ông Nguyễn Đức Hoàng.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, ông Nguyễn Đức Hoàng (32 tuổi), trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, công tác tại Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 15 7-2010. Theo quyết định ngày 28-5-2011 của Đảng ủy Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, ngày 7-9-2011, Chi bộ phía Nam tổ chức kết nạp Đảng đối với ông Nguyễn Đức Hoàng. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định, hồ sơ của ông Hoàng có nhiều vi phạm quy định của Đảng.

Ngày 14-1-2013, ông Nguyễn Đức Hoàng nhận công tác tại Sở Ngoại vụ Bình Định và được “phiên ngang” chức danh Phó trưởng phòng ở cơ quan mới. Hơn 1 năm sau, ông Hoàng được bổ nhiệm Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ Bình Định từ ngày 17-4-2014. Hơn một năm nữa, vị cán bộ này được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định.

Hữu Toàn