Ngày 18-10, theo Văn phòng UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố - Võ Thành Thống, vừa ký công văn số 3490/UBND-NC, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được nêu trong Kết luận 594/KL-TTBNV ngày 26-9-2018 của Thanh tra Bộ Nội vụ (về thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND TP Cần Thơ), khẩn trương, nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng (LĐHĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính; khẩn trương điều chuyển viên chức đang làm vị trí công việc của công chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập còn thiếu vị trí việc làm, phù hợp với chuyên môn, trình độ đào tạo. 

UBND TP Cần Thơ (ảnh minh họa)

Khẩn trương có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn (hoàn thiện trong thời hạn 6 tháng); chủ động rà soát cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức trong quy hoạch nhằm hoàn chỉnh tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm; thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, số lượng cấp phó đối với chức danh thuộc thẩm quyền quản lý. 

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại theo Kết luận thanh tra; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để phát hiện những thiếu sót, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Trước đó, Thanh tra Bộ Nội vụ công khai kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm; số lượng cấp phó… giai đoạn năm 2016 đến 30-4-2018 của UBND TP Cần Thơ. 

Theo đó, đối với công tác quản lý biên chế công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước, tại thời điểm kiểm tra còn một đơn vị sử dụng 17 LĐHĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP không đúng loại công việc theo quy định; 6 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 72 LĐHĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 2 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 34 viên chức để làm việc theo vị trí việc làm của công chức (số này đến nay đã điều động 4 viên chức về đơn vị sự nghiệp). 

Đối với việc tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 112 trường hợp tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển thuộc trường hợp có kinh nghiệm công tác, về cơ bản đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tốt nghiệp Đại học trở lên, có thời hạn 60 tháng trở lên làm công việc theo yêu cầu trình độ đào tạo Đại học… 

Tuy nhiên, vẫn có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt và 2 trường hợp UBND TP Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng. Hiện Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp nói trên (ngoài 1 trường hợp đã nghỉ việc)… 

Đối với công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời giạn giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu về cơ bản đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định của UBND TP Cần Thơ, Thành ủy Cần Thơ; các bước trong trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã được thực hiện trên thực tế. 

Tuy nhiên, còn 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc số tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật cũng như quy định của UBND TP Cần Thơ về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; một số hồ sơ thiếu bản kê khai tài sản, giấy khám sức khỏe, kê khai lý lịch theo mẫu 2C tại thời điểm bổ nhiệm; một trường hợp khi bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở không có văn bản xin ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra thành phố; một trường hợp tại thời điểm được tiếp nhận không qua thi tuyển chưa đáp ứng về thời gian kinh nghiệm công tác trên 60 tháng theo quy định; 14 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm…

Đức Văn