Một trong những điểm đáng chú ý là Bộ Quốc phòng đề nghị không quy hoạch khai thác hàng không dân dụng tại sân bay Gia Lâm. Bộ Quốc phòng cũng đề nghị trước mắt, sử dụng cho các hoạt động bay dịch vụ thăm dò dầu khí, du lịch và các hoạt động bay huấn luyện, vận tải quân sự.

Sau này, sẽ nghiên cứu di chuyển hoạt động đến sân bay khác để dành quỹ đất, không gian phát triển KT - XH của Thủ đô Hà Nội và giải phóng tĩnh không cũng như bảo đảm an toàn cho vùng Thủ đô liên quan đến hoạt động bay.

Đặng Nhật