Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tại buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng – an ninh (QP-AN); công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tại tỉnh Bạc Liêu, vào ngày 17-11. 

Tham dự Đoàn công tác có lãnh đạo các Vụ, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu…

Đồng chí Phạm Minh Chính, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Theo đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Bạc Liêu đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những thành tựu rất quan trọng. Hầu hết các lĩnh vực đều có sự phát triển, chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. 

Đến nay,có 18/22 chỉ tiêu Đại hội đạt, trong đó 7 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, các dự án động lực, một số dự án hạ tầng KT-XH thiết yếu được triển khai đạt kết quả quan trọng; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác QP-AN, nội chính được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, đạt kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ được xây dựng, bố trí phù hợp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Niềm tin của nhân dân đối với cấp uỷe, chính quyền được củng cố, nâng cao…

Toàn cảnh buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu thời gian qua, nhất là thành quả đạt được trên các mặt công tác khá toàn diện. Kết quả đó là sự nỗ lực cả hệ thống chính trị, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh nhằm đưa Bạc Liêu có cơ sở sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực. 

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao các chỉ số tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm sau cao hơn năm trước, phát triển theo 5 trụ cột, tăng trưởng xanh. 

Bên cạnh đó, Bạc Liêu đã phát huy truyền thống văn hóa nhằm hài hòa trong phát triển KT-XH, văn hóa du lịch phát triển đúng hướng; công tác xây dựng Đảng được coi trọng, hiệu quả, hiệu lực; nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; an ninh, an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được nâng lên rõ nét… 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, thời gian tới, Bạc Liêu cần xây dựng chiến lược, quy hoạch bài bản trong phát triển KT-XH; quy hoạch hạ tầng của tỉnh gắn với quy hoạch chiến lược liên kết vùng để tạo ra để phát triển lâu dài, bền vững. Hơn nữa, năng lực cạnh tranh của địa phương có tăng nhưng còn thấp, cần cố gắng thêm; KT-XH phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. 

Đối với công tác cán bộ, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong công tác quy hoạch, bố trí cán bộ nhiệm kỳ tới, Bạc Liêu chú ý cơ cấu cán bộ trẻ, người dân tộc, dựa trên tinh thần dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tỉnh cần làm tốt công tác đánh giá cán bộ, bố trí cán bộ phù hợp với việc làm gắn với công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; chống chạy chức chạy quyền; không để người yếu kém về năng lực, đạo đức tham gia vào cấp ủy…

Văn Đức