Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 được phản ánh rộng và sâu hơn…

Tuy nhiên, những năm gần đây cũng đã xuất hiện một thực trạng, đó là ở một thời điểm nào đó, trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm… thì người dân vẫn còn thiếu thông tin chính thống và kịp thời. Khi mà thông tin chính thống chưa đến, thông tin báo chí không có đã dẫn tới khoảng trống trong định hướng thông tin.

Đây thực sự là mảnh đất màu mỡ cho sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với đất nước và thực tế điều này cũng đã xảy ra. Từ thực tế trên, Trung tướng Phạm Văn Dỹ đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành; lãnh đạo phóng viên các báo đài TW, địa phương trên địa bàn cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Cục Chính trị Quân khu và cơ quan chính trị các cấp để những thông tin về Quân đội, về lực lượng vũ trang Quân khu 7 có tính định hướng tích cực, tính xây dựng và giáo dục cao.

Góp ý tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành cũng đưa ra nhiều ý kiến để việc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội giữa các cơ quan báo chí, tuyên giáo với lực lượng vũ trang Quân khu 7 kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Đ.Thắng