Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Hoàng Vĩnh Bảo đánh giá, hoạt động xuất bản, phát hành thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng đầu sách và cơ cấu đề tài được phân bổ hợp lý, bám sát vào phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước. 

Bằng sự sáng tạo, năng động và chủ động, nhiều nhà xuất bản và công ty phát hành sách ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm xuất bản, đưa được nhiều đầu sách hơn đến bạn đọc, tạo lập được thế đi lên khá vững chắc, dần khẳng định được thương hiệu riêng trong đời sống văn hoá- xã hội.

Bên cạnh đó, số lượng xuất bản phẩm vi phạm bị xử lý giảm hẳn so với các năm trước do chính sự nâng cao trách nhiệm của các nhà xuất bản và sự tăng cường kiểm tra, xử lý của các cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, cũng tồn tại một số hạn chế. Thứ trưởng nhấn mạnh 2 tồn tại, thứ nhất là vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý tại một số đơn vị, không thực hiện nghiêm túc quy trình biên tập, tình trạng in lậu, sao chép trái phép các ấn phẩm vẫn còn diễn ra với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

 Một số cơ quan quan chủ quản nhận thức chưa đầy đủ về công tác in ấn, phát hành và không có bộ phận chuyên trách theo dõi, quản lý đơn vị in ấn, xuất bản trực thuộc, không nắm được tình hình, hoạt động của các nhà xuất bản toàn diện, sâu sát nên không có định hướng, quan tâm chỉ đạo kịp thời. Công tác quản lý nhà nước tuy đã đạt được những thành tích đáng kể nhưng cũng còn nhiều bất cập, đội ngũ cán bộ vừa thiếu vừa yếu, nhất là ở các địa phương...

8 đơn vị có thành tích xuất sắc được tặng Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông

Cùng với việc khắc phục các hạn chế nói trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Cục in ấn, xuất bản phát hành năm 2017 tiếp tục tập trung thực hiện tốt các quy định về in ấn xuất bản, biên tập; phát hành nhiều cuốn sách, ấn phẩm hay, có giá trị tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp tri thức cho toàn xã hội; xây dựng quy trình xuất bản để vận hành đúng quy định của pháp luật, nâng cao năng lực hoạt động để tổ chức xuất bản, nâng cao hoạt động liên kết để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của hai bên, không để các đối tác liên kết chi phối hoạt động của nhà xuất bản...

“Hoạt động liên kết là chủ trương đúng, nhưng các nhà xuất bản phải nhận thức được vị trí của mình, nâng cao vị thế của mình để xây dựng quy chế, quy trình liên kết để hai bên cùng có lợi. Các đơn vị in, xuất bản, phát hành phải bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ cán bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản, không để xảy ra sai phạm về nội dung tư tưởng, đảm bảo kênh thông tin chính thống để phê phán, phản bác lại các quan điểm lệch lạc, sai trái; tiến tới xây dựng một thị trường in ấn, xuất bản lành mạnh, tiến bộ...”- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng yêu cầu.

 Tại Hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao Cờ thi đua cho 8 đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động in, xuất bản, phát hành; tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 5 cá nhân khác.

Thân Lai