Theo ông Nhã, do lượng mưa lớn đổ về từ thượng nguồn, đến khoảng 1h sáng 12-10 nước đã tràn qua bờ đê hữu Bùi 2, khoảng 6h sáng đê đất đã bắt đầu xói mòn. Đoạn đê hữu Bùi 2 bị sạt khoảng 7,5m, được hàn gắn ngay ngày hôm sau.

Đến nay, đoạn đê hữu Bùi 2 cơ bản đã được ổn định. Ông Nhã khẳng định, đoạn đê bị xói rất yếu, nên lực lượng chức năng không thể lường trước được tình huống xảy ra trong ngày 12-10. “Đây là vùng phân chậm lũ cho sông Hồng trong trường hợp khẩn cấp đã được Chính phủ quy định. Với thiết kế hiện tại, thì khi đến báo động 2 nước sẽ tự tràn qua thân đê hữu Bùi. Việc tràn đê hữu Bùi 2, được thiết kế trong nhiệm vụ đến báo động 2 là phải tràn, chứ không ai dám giữ nước ở đây. Còn đê đất tràn đến đâu vỡ đến đấy là rất khó lường”, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết.

Theo vị lãnh đạo này, mực nước đến báo động 1 và 2, cơ quan chức năng đã báo cho người dân được biết những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Do vậy, người dân đã sơ tán kịp thời, nước chỉ gây thiệt hại cho nông sản và nhà cửa của người dân.

Trước băn khoăn về việc nhiều người dân ở khu vực đê hữu Bùi 2, không nhận được thông báo khi mực nước lên báo động 1 và 2, ông Nhã khẳng định các thông báo đã được phát đi, có thể trong tình hình mưa lụt một số hộ dân không nhận được thông báo.

Ông Nhã cũng khẳng định, trong nghề không có thuật ngữ “vỡ đê trong kế hoạch” như phát ngôn của ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai trước đó. Liên quan đến phát ngôn của ông Đỗ Đức Thịnh về việc đê Bùi 2 “vỡ trong kế hoạch”, ông Nhã cho biết, trong nghề không có câu này.

Có thể đây là phát ngôn trong ngữ cảnh nào đó của ông Thịnh. Ông Nhã cho biết, ông cũng đã được nghe về việc UBND TP yêu cầu ông Thịnh kiểm điểm rút kinh nghiệm sau phát ngôn “vỡ đê trong kế hoạch”. Tuy nhiên, ông Thịnh đã kiểm điểm hay chưa thì chưa được biết.

D.L