“Tổng công ty chúng tôi là một đơn vị được đánh giá đi đầu trong việc thực hiện đấu thầu minh bạch, công khai qua mạng với tỷ lệ trên 98%. Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây lắp điện số Năm - PCC5, chỉ là một trong các đơn vị tham gia và trúng thầu tại EVN HCMC. 

Đến nay, qua kiểm tra hằng năm của các cơ quan chức năng đều đánh giá cơ bản thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, trong đó, công tác xét thầu được EVN HCMC thực hiện nghiêm túc, đúng Luật Đấu thầu”, ông Phạm Quốc Bảo nói thêm.

Theo EVN HCMC, trước đó, trên một số tờ báo và trang tin điện tử có thông tin cho rằng PCC5 bị tố giả mạo hồ sơ năng lực để trúng thầu tại EVN HCMC, cụ thể là gói thầu DEP-HPPBT1 – W02: cung cấp cáp ngầm 110 kV, dịch vụ lắp đặt, đấu nối và TNHC thuộc dự án Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước – Bình Triệu giai đoạn 1 thuộc nguồn vốn vay dự án phân phối hiệu quả DEP của Ngân hàng Thế giới tháng 10-2015. 

Các bài viết cho rằng Hợp đồng số KC2KE030 ngày 5-5-2014 mà PCC5 ký với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) và Giấy xác nhận hoàn thành ngày 9-6-2015 của FHS gửi PCC5 là “giả mạo”, được PCC5 sử dụng làm hồ sơ năng lực, đáp ứng yêu cầu của gói thầu do EVN HCMC làm chủ đầu tư. Và chính nhờ hồ sơ “giả mạo” này mà PCC5 đã vượt qua các nhà thầu khác có năng lực thực sự để trúng gói thầu trên, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu…

Ngay sau khi nhận được các phản ánh này, EVN HCMC lập tức tổ chức xác minh. Cụ thể vào ngày 23-10 vừa qua, lãnh đạo Ban quản lý Dự án lưới điện thành phố - đơn vị trực thuộc EVN HCMC, đã có Công văn số 3561/ALĐ-KHTH gửi đến FHS đề nghị nơi đây xác nhận thông tin liên quan đến PCC5. 

Ngày 31-10, đại diện FHS đã có văn bản phúc đáp cho biết: Giữa FHS và PCC5 đã ký kết Hợp đồng số KC2KE030 ngày 5-5-2014. PCC5 đã chính thức hoàn thành tất cả các hạng mục của hợp đồng này và bàn giao cho FHS đưa vào sử dụng đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Bình Huyền