Hội thảo là hoạt động nằm trong khuôn khổ thoả thuận đối tác chiến lược và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), quản lý nước giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan, với nguồn vốn tài trợ từ Cơ quan doanh nghiệp Hà Lan. 

Mục tiêu của hội thảo nhằm giới thiệu về dự án và chiến lược truyền thông toàn diện nhằm truyền tải các nguyên tắc của Kế hoạch ĐBSCL đến 13 tỉnh, thành trong khu vực. Với thông điệp “Tương lai của đồng bằng nằm trong tay của chúng ta”, chiến lược truyền thông được xây dựng nhằm định hướng thực hiện các chiến dịch truyền thông bao gồm các chương trình đào tạo giảng viên, hội thảo tập huấn cho 13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. 

Các đại biểu trong nước và quốc tế, tham dự Hội thảo. 

Tham luận hội thảo, ông Carel Richter - Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, được soạn thảo từ năm 2013 trong khuôn khổ thoả thuận giữa Chính phủ Hà Lan và Chính phủ Việt Nam, Kế hoạch ĐBSCL là tài liệu tham khảo và định hướng cho Chính phủ Việt Nam đề ra những nguyên tắc về phát triển bền vững cân nhắc đến hai yếu tố: phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường bao gồm BĐKH. Theo ông Carel Richter, cho đến nay, Kế hoạch ĐBSCL đã nhận được sự ủng hộ từ các cấp lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ và đối tác thực hiện...

Và chiếm khoảng 65% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước. 

PGS-TS Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thơ cho biết, Kế hoạch ĐBSCL đã đề xuất các nguyên tắc hỗ trợ phát triển bền vững, thích ứng với những thách thức do BĐKH đã, đang và có thể xảy ta cho vùng. 

Kế hoạch này sẽ giúp vùng kiến tạo, phát triển bền vững, thịnh vượng trên cơ sở chủ động thích ứng, chuyển hoá được những thách thức, biến thách thức thành cơ hội, bảo đảm được cuộc sống ổn định và khá giả cho người dân cũng như bảo tồn được những giá trị truyền thống, văn hoá của người dân trong vùng trước những thách thức của BĐKH. 

Văn Đức