Đây là hoạt động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Các đại biểu nhấn nút khởi động Hội thi.

Hội thi được diễn ra từ ngày 23-3 đến ngày 19-5-2019, được chia làm hai bảng: bảng cá nhân và bảng đội tuyển với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên internet và sân khấu hóa. Bảng cá nhân năm nay gồm: Bảng A dành cho đối tượng là sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước (không bao gồm sinh viên theo học chuyên ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh); bảng B dành cho giáo viên, giảng viên dưới 35 tuổi đang giảng dạy trong các trường thuộc hệ giáo dục quốc dân (không bao gồm giảng viên đang giảng dạy tại các trường đại học các môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh). Tại bảng cá nhân, tất cả thí sinh có thể đăng ký dự thi và tham gia thi trực tuyến tại địa chỉ: www.anhsangsoiduong.vn với các giải thưởng tuần và giải toàn quốc. 

Đối với bảng đội tuyển, mỗi tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc sẽ lựa chọn 1 đội tuyển gồm 5 thành viên (3 chính thức, 2 dự bị) để tham gia các vòng thi cấp cụm, khu vực và chung kết toàn quốc.

Các phần thi đa dạng kết hợp với việc bổ sung thêm 2.000 câu hỏi mới trên các lĩnh vực: khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước, di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ tăng tính hấp dẫn, kịch tính của Hội thi. 

Tổng giá trị giải thưởng của Hội thi lên tới 250 triệu đồng cho các cá nhân và tập thể đoạt giải.

L.C