Nhà máy nhiệt điện Hải Dương- Việt Nam công suất 2 x 600 MW gồm 2 tổ máy có công suất 600MW và 4 lò hơi CFB. Dự án này do Công ty hữu hạn Tập đoàn cố vấn công trình điện lực Trung Quốc và Công ty JAKS Resources Bhd (JAKS) Malaysia đầu tư xây dựng theo mô hình BOT, tổng mức đầu tư của dự án là 1,8685 tỷ USD.

Các đại biểu khởi công công trình.

Tháng 7-2015 hai bên đã ký kết hiệp định đầu tư, sau khi vận hành 25 năm sẽ chuyển giao lại cho chính phủ Việt Nam. Nhà máy được xây dựng bởi Công ty hữu hạn Viện Thiết kế điện lực Tây Nam và Công ty hữu hạn Công trình quốc tế, thuộc tập đoàn cố vấn công trình điện lực Trung Quốc liên kết xây dựng theo mô hình EPC.

Nhà thầu phụ đảm nhiệm phần thi công của nhà máy là Công ty hữu hạn công trình số 1 Xây dựng nhà máy điện An Huy và Công ty hữu hạn công trình số 2 xây dựng nhà máy điện An Huy thuộc Tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc.

Sau khi dự án hoàn thành sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Dự kiến, nhà máy sẽ vận hành thương mại tổ máy số 1 vào tháng 12-2019 và tổ máy số 2 vào tháng 6-2020.

Lưu Hiệp